ACL

Ogólny opis

Domyślnie zablokowany jest dostęp do wszystkich modułów aplikacji dla wszystkich ról. Domyślne zachowanie można zmienić edytując stałą DEFAULT_POLICY w pliku library/Base/Acl.php. Dostępne wartości to:

 • allow - w przypadku domyślnego dostępu do wszystkich modułów
 • deny - w przypadku domyślnego zablokowania dostępu do wszystkich modułów
class Base_Acl extends Zend_Acl
{

  const DEFAULT_POLICY = 'deny';

  /**
  * @var Base_Acl
  */
  private static $_acl;

  private $_my_role = null;

  ...

Elementy które dostępne są dla wszystkich użytkowników pomimo domyślnego zablokowania dostępu to:

 • moduł auth - moduł odpowiedzialny za autoryzacje użytkowników
 • akcja page_index - strona główna aplikacji

Zarządzanie rolami oraz uprawnieniami

Panel administracyjny aplikacji umożliwia tworzenie nowych poziomów uprawnień oraz przypisywanie do nich udpowiednich uprawnień. /admin/acl

RiseNet
Robert Rogiński i Marek Skoratek s.c.
Al. Jerozolimskie 125/127,
02-017 Warszawa

P: +48 600 726 886
P: +48 781 574 595
E:

Formularz kontaktowy